Algemene Voorwaarden 2023

Algemene voorwaarden

Klik hier voor de algemene voorwaarde in PDF

Algemene voorwaarden Fysiotherapie Kamphuis en Hof
Als u een afspraak maakt voor een fysiotherapeutisch onderzoek en mogelijk behandeling, dan zal tijdens het eerste consult de fysiotherapeut u onderzoeken en bepalen of een behandeling noodzakelijk is. Dit consult zal 20-30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld.
Graag vragen wij nog even uw aandacht voor het volgende:
1. Graag uw verzekeringspasje meenemen bij het eerste bezoek.
2. Cliënten dienen zich te gedragen volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen.
3.Fysiotherapie zit niet in het basispakket van de zorgverzekeraars. Het zit wel in de meeste aanvullende verzekeringen, maar soms met een beperkt aantal behandelingen. Als u over deze limiet komt, moet u de overige behandelingen zelf betalen. De tarieven zijn te vinden op de website.
4.Tijdens het eerste consult wordt een behandelplan aangemaakt. Omdat de therapeut de tijd nodig heeft om een anamnese en onderzoek te doen en hiernaast nog eens een behandelplan moet schrijven is er niet altijd voldoende tijd om de behandeling direct te starten.
Het eerste consult wordt ook inrekening gebracht bij u als u een minimale behandeling krijgt, omdat bovenstaande uitgevoerd dient te worden.
5. U bent vrij in uw keuze van fysiotherapeut. Wel is het zo dat een ieder van ons zijn eigen specialisaties heeft. Vraag hiernaar en geef eventueel aan of u een specifieke verwijzing heeft voor bv. manuele therapie, revalidatie fysiotherapie, oedeemtherapie, bekkenfysiotherapie of sportfysiotherapie.
6. Voor openingstijden en telefoonnummers kijk bij locaties. Het is niet altijd mogelijk om uw fysiotherapeut zelf telefonisch te spreken. U kunt dan uw telefoonnummer achterlaten, dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.
7. Veranderingen van afspraken kunt u telefonisch regelen, via de mail of app

8. Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van tevoren af te bellen. De behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht. Als u dezelfde dag dat u de afspraak heeft afbelt, zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.
8a. Indien wij 24 uur van te voren afbellen, dan zal er een acute noodzaak zijn. Uw gereserveerde tijd kunt u dan niet in rekening brengen bij ons.
8b.Indien wij de behandeling afbellen proberen wij direct een vervangende collega in te zetten. Wij zijn niet verplicht dit te doen, maar doen ons uiterste best.
9. In de praktijk geldt een algeheel rookverbod.
10. Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. De medewerkers van Fysiotherapie Kamphuis en Hof, gaan zorgvuldig om het deze gegevens en houden zich hierbij aan deze wettelijke regels.
11. Cliënten dienen aan te geven of zij verzekerd zijn, bij welke maatschappij, onder welk nummer en of zij een aanvullende verzekering hebben. De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij contracten mee hebben. Indien de cliënt een restitutiepolis heeft of achteraf blijkt dat hij niet voor deze zorg verzekerd is of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn verzekering wordt vergoed, krijgt de cliënt alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd, de kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij niet-betaling door de patiënt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, is de patiënt van rechtswege in verzuim en kan Fysiotherapie Kamphuis en Hof incassomaatregelen treffen jegens de patiënt dan wel derden hiermee belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, komen voor rekening van de patiënt.
12. Met uw persoonlijke en medische gegevens gaan wij zorgvuldig om volgens de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
13. Klachtenregeling: Fysiotherapie Kamphuis en Hof is aangesloten bij het KNGF en de fysiotherapeuten zijn als Registerfysiotherapeut geregistreerd. Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden. Een brochure hierover vindt u in de wachtruimte van onze praktijk.
14. Indien u in de praktijk komt of wij bij u aan huis zullen wij ons uiterste best doen om de corona maatregelen in acht te nemen. Indien u zich onprettig voelt, dan kunt u dit ten alle tijden doorgeven. Mocht u onverhoopt besmet raken met het coronavirus, dan zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.