COPD

Wat is COPD?

COPD is een longziekte waarbij je longen zijn beschadigd. Je hebt minder zuurstof en ademen is moeilijker. Hierdoor heb je minder energie. Normale dingen zoals traplopen, boodschappen doen of je aankleden kunnen lastig zijn.

Bij welke klachten wordt fysiotherapie toegepast?

De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Diseases (chronische obstructie van de luchtwegen). Het is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Huisartsen adviseren fysiotherapie indien een patiënt er niet in slaagt voldoende fysiek actief te zijn.

Een gezonde leefstijl en voldoende beweging om daarmee de conditie op peil te houden is voor COPD-patiënten van levensbelang. Echter, bij inspanning nemen juist de benauwdheid en hoestbuien vaak toe. Omdat het teveel moeite kost en vanwege de angst voor kortademigheid zien veel patiënten van bewegen af. Daardoor kan hun conditie verder verslechteren.

Wat zijn de doelstellingen van fysiotherapie?

Een COPD fysiotherapeut kan u begeleiden in het zelfstandig uitvoeren van oefeningen en fysieke activiteiten. Hij zal ook voorlichting geven gericht op kennis, zelfstandigheid en u aanmoedigen tot en aanleren van een gezonde leefstijl. Jaarlijks bezoeken bijna 45% van patiënten met COPD de fysiotherapeut.

De COPD fysiotherapie behandeling is vooral gericht op:

Bewustwording over wat u beter wel en niet kunt doen om daarmee activiteiten en inspanning beter in evenwicht te brengen.

Ademhalingstechnieken indien nodig.

Vergroten van inzicht hoe u kan omgaan met plotselinge toename van klachten. U herkent patronen en kan zelf beter inschatten wat u dan moet doen.

Verbeteren van uw conditie door een speciaal oefenprogramma. Dit vermindert van kortademigheid en verbetert uw inspanningsvermogen.

Wat zijn de voordelen van bewegen met copd?

 1. Je klachten kunnen afnemen
 2. Je conditie wordt beter
 3. Je bent minder snel benauwd
 4. Je dagelijkse bezigheden gaan makkelijker
 5. Je krijgt meer energie
 6. Je botten worden sterker
 7. Je slaapt beter
 8. Je voelt je meer ontspannen
 9. Je spieren worden sterker
 10. Je herstelt sneller van griep of verkoudheid
 11. Je hebt een kleinere kans op een longaanval of ziekenhuisopname

COPD fysiotherapie

Bij ons in de praktijk kunt u elke dag terecht voor longfysiotherapie.
De vergoeding is per Gold verschillend. Vraagt u naar de mogelijkheden.