Chronische pijn Purmerend

Chronische pijn Purmerend

Chronische pijn Purmerend

Stephanie is een fysiotherapeut met de focus op de begeleiding van mensen met chronische pijn en stress gerelateerde klachten en tevens op verbetering van lifestyle en gedragsverandering. Dit doet ze op twee locaties in Purmerend. Chronische pijn is een groot probleem dat een ongelooflijk impact heeft op iemands leven en bij ongeveer 20% van de bevolking aanwezig is. De inzichten rond pijn zijn behoorlijk veranderd en de focus is met name gericht op het geven van goede pijn informatie en het helpen actief te blijven met pijn.

De bekende vragen rondom pijn zijn toch wel:

  • ‘’zit mijn pijn tussen mijn oren?’’ ‘’Stel ik me aan?’’ “is het psychisch?’’

  • ‘’is bewegen met pijn wel veilig?’’ ‘’maak ik niet iets kapot’’ ‘’kan ik mijn pijn negeren?’’

  • ‘’uit de foto’s blijkt dat ik artrose heb, betekent dat dat mijn klachten nooit meer over gaan? ‘’

  • ‘’mijn rug is versleten, dan is het toch niet veilig om te bewegen?’’

  • ‘’is het te verhelpen, is er een oorzaak?’’

  • ‘’als ik zoveel pijn heb, moet er toch wel iets heel erg mis zijn met mij?’’

Eerst zal ik mensen in staat stellen meer van hun pijn te begrijpen zodat ze minder bang hoeven te zijn voor hun pijn: dat het ‘veilig is om te bewegen’. We weten dat de dreigende waarde van pijn direct bijdraagt aan de pijn ervaring en door mensen te informeren over wat er werkelijk van binnen gebeurt kunnen we die dreiging verminderen.

We weten steeds beter bij welke patiënt welke behandelvorm werkt en bij wie niet. Hierbij is niet alleen de klacht (bijv. rugklachten, hoofdpijn of buikpijn) van belang, maar ook heel veel andere bio-psycho-sociale factoren. Net als bij smaak en taal is de ontwikkeling van pijn en het omgaan met pijn in de loop van iemands leven van groot belang. Pijn is immers je beschermingssysteem. En dat systeem heeft zich bij iedereen net weer op een andere manier ontwikkeld. Bij chronische pijn is het dan ook van belang om eerst brede informatie te verzamelen (bio-psycho-sociaal) over de persoon en diens leven om een goed behandelplan op te stellen. Het behandelplan zal in de meeste gevallen gericht zijn op het anders omgaan met pijn en het veranderen van iemands slaap- en activiteitenpatroon.

Soms kan het zijn dat de pijn gerelateerd is aan een eerder meegemaakt trauma (bijv. een auto-ongeluk, operatie, bevalling, bedreiging) dan kan de begeleiding door een psycholoog zeer zinvol en effectief. Mocht uit mijn bio-psycho0sociale anamnese blijken dat er knelpunten liggen op verschillende vlakken dan zal ik actief op zoek gaan naar de mogelijkheden om ook in de eerste lijn samen te werken met andere disciplines en te komen tot een multidisciplinaire behandeling.

ALK

Ook focus ik me op aanhoudende lichamelijke klachten (ALK).

Wat kan er aan de hand zijn wanneer lichamelijke klachten niet overgaan en er geen medisch (voldoende) verklaring gevonden kan worden? De relatie tussen lichamelijke klachten en psychische overbelasting is vaak niet helemaal duidelijk. Lichamelijke signalen worden nogal eens genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Een duidelijke medische diagnose is vaak niet te stellen en dat kan tot onbegrip leiden. Zo kunnen psychosomatische klachten zich uiten in vermoeidheid, of onbegrepen pijnklachten, hoofdpijn, hartkloppingen, benauwdheid, druk op de borst. Hierbij betrek ik de lichamelijk, psychologische en sociale aspecten bij de behandeling, waaronder uw leef- en werkomstandigheden. Ook hierbij werk ik nauw samen met andere deskundigen zoals huisarts, medisch specialist, psycholoog of bedrijfsarts.

Onbegrip bij klachtenStephanie v Baarsen

Bij chronische pijnklachten krijgt men vaak te horen dat de pijn geen relatie heeft met de medisch waarneembare schade en dat er niks meer aan te doen is. Je voelt je dan machteloos, waar komt die pijn dan vandaan? uw chronische pijnklachten kunnen zich ook lichamelijk uiten.
Lees daarom onze pagina Psychosomatische fysiotherapie ook eens door.

Stephanie is gespecialiseerd in chronische pijnklachten.
U kunt dan ook vragen naar haar als u een afspraak maakt voor chronische pijn.
Tevens is Stephanie twee dagen in de week werkzaam bij Pijnprofessionals

Uitleg chronsche pijn

Pijneducatie aan een patiënt.