Fysiotherapie

Fysiotherapie in Purmerend e.o.

Fysiotherapie is een behandelmethode voor klachten die te maken hebben met het bewegen. De fysiotherapeut is specialist in bewegen. Wij onderzoeken de mogelijke oorzaken van uw klachten en brengen de gevolgen daarvan voor het dagelijks functioneren in kaart. Behandeling is noodzakelijk als normaal herstel van de klachten uitblijft. Als fysiotherapeut helpen wij bij de bevordering van uw gezondheid, bij het voorkomen van klachten en bij het genezingsproces.

Wat is fysiotherapie?

De fysiotherapeut stabiliseert, vermindert of herstelt de functiestoornis of de gevolgen daarvan door het toepassen van oefentherapie, massage, advisering en/of begeleiding. Hiermee probeert hij de functie van het houdings- en bewegingsapparaat zodanig te verbeteren zodat normale houding en beweging weer mogelijk is of leert u hoe u zo goed mogelijk met de resterende beperkingen om kunt gaan. Oefenen is eventueel mogelijk in groepsverband (zie beweegprogramma’s).

Voor welke klachten is fysiotherapie geschikt?

Veel klachten in het houdings- en bewegingsapparaat kunnen door de fysiotherapeut positief worden beïnvloed. Daarbij kunt u denken aan

 • pijn aan spieren, pezen, banden en gewrichten;
 • zwelling van gewrichten;
 • krachtsvermindering;
 • bewegingsbeperking;
 • stijfheid;
 • problemen met bewegen;
 • evenwichtsstoornissen;
 • ademhalingsproblemen;
 • vermoeidheidsverschijnselen of conditievermindering als gevolg van een andere onderliggende aandoening.

Maar ook revalidatie na een operatie of trauma en het begeleiden van het lichamelijk functioneren bij chronische aandoeningen als COPD, Oedeem, Diabetes, MS, Parkinson, status na een beroerte etc horen tot ons vakgebied.

Directe toegankelijkheid.

Sinds 1 januari 2006 kunt u ook zonder verwijzing terecht bij de fysiotherapeut. De voordelen voor u zijn, dat u meteen kunt beginnen met het werken aan uw herstel. De huisarts wordt wel geïnformeerd over uw klacht door middel van screening die ik bij u afneem. Dit gebeurd uiteraard alleen met uw toestemming. Heeft u bijvoorbeeld last van terugkerende klachten van uw knie, rug, nek of een ander gebied waarvoor u al eens eerder fysiotherapie heeft gehad, dan is DTF ideaal om snel enkele behandelingen te ondergaan. Maar ook als u al wat meer ervaring heeft met wat voor soort klachten een fysiotherapeut behandeld kunt u makkelijker en sneller terecht bij ons.

 

Wat me aanspreekt bij jullie is natuurlijk jullie kundigheid en veelzijdigheid, maar zeker ook de persoonlijke benadering. Jullie zijn eerlijk in het verloop van een behandeling  en geven goede begeleiding met een lieve persoonlijke touch.

Privacy Statement

Wilt u meer weten over ons privacy statement, dan kunt u hier meer over lezen door op onderstaande link te klikken.

.https://www.fysiotherapiepurmerend.com/fysiotherapie/privacy-statement-avg/

Algemene voorwaarden Fysiotherapie Kamphuis en Hof

Als u een afspraak maakt voor een fysiotherapeutisch onderzoek en mogelijk behandeling, dan zal tijdens het eerste consult de fysiotherapeut u onderzoeken en bepalen of een behandeling noodzakelijk is. Dit consult zal 20-30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld.

Graag vragen wij nog even uw aandacht voor het volgende:

1. Graag uw verzekeringspasje meenemen bij het eerste bezoek.
2. Cliënten dienen zich te gedragen volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen.
3.
Fysiotherapie zit niet in het basispakket van de zorgverzekeraars. Het zit wel in de meeste aanvullende verzekeringen, maar soms met een beperkt aantal behandelingen. Als u over deze limiet komt, moet u de overige behandelingen zelf betalen.
5.  U bent vrij in uw keuze van fysiotherapeut. Wel is het zo dat een ieder van ons zijn eigen specialisaties heeft. Vraag hiernaar en geef eventueel aan of u een specifieke verwijzing heeft voor bv. manuele therapie, revalidatie fysiotherapie, oedeemtherapie, bekkenfysiotherapie of sportfysiotherapie.
6.  Voor openingstijden en telefoonnummers kijk bij locaties. Het is niet altijd mogelijk om uw fysiotherapeut zelf telefonisch te spreken. U kunt dan uw telefoonnummer achterlaten, dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.
7.  Veranderingen van afspraken kunt u telefonisch regelen, via de mail of app

 

Pluspraktijk (5*)

Sinds januari 2017 zijn door Achmea Zilveren Kruis gecertificeerd als PLUS-praktijk. Zij omschrijven Pluspraktijken als volgt; Pluspraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die betere kwaliteit leveren. Ze hebben bijvoorbeeld aanvullende programma’s en ze maken de kwaliteit inzichtelijk.

Voordelen van een Pluspraktijk
• Deskundige fysiotherapeuten
• Goede bereikbaarheid
• Ruime openingstijden
• Korte wachttijd
• Goede samenwerking met andere zorgverleners

Dit is voor de mensen die ons kennen, niks nieuws. Behalve dat wij nu onze administratie dusdanig inrichten dat mocht u door omstandigheden door een collega geholpen worden, dan hoeft u nooit 2x hetzelfde verhaal te vertellen. Ook krijgen mensen met een aanvullende verzekering EN de aanvulling PLUS van Achmea, bij ons 2 zittingen fysiotherapie bovenop hun aanvullende verzekering vergoed.

Qualiview

Dit is het onafhankelijke bedrijf, dat namens ons enquêtes verstuurd. Dit is verplicht voor onze plus status, maar het geeft ons vooral een goed inzicht hoe u onze praktijk ervaart. Indien u toestemming heeft gegeven en uw behandeling is beëindigd, dan kunt u van ons een enquête per mail verwachten.Wij verzoeken u vriendelijk deze echt in te vullen voor ons en ons zo te helpen onze kwaliteit wellicht nog verder te verhogen. Om ons certificaat van 2017 in te zien, kunt u op de blauwe link drukken.

Certificaat

Uw eerste afspraak

U kunt bij ons terecht nadat u verwezen bent door uw huisarts of specialist, maar ook zonder verwijzing bent u dus van harte welkom bij ons! Komt u zonder verwijzing, dan beoordelen wij of u bij ons aan het juiste adres bent en geven u duidelijk advies aangaande uw vraag of klachten. Dit kan dus ook betekenen dat wij u adviseren eerst via uw huisarts verder onderzoek te laten verrichten alvorens wij overgaan tot behandelen. Neem in elk geval mee:

 • uw meest recente verzekeringsbewijs(pasje)
 • een legitimatiebewijs
 • eventueel de verwijzing van uw huisarts of specialist

Tijdens het eerste bezoek proberen we inzicht te krijgen in uw klachten door vragen te stellen (anamnese), vragenlijsten af te nemen en een lichamelijk onderzoek uit te voeren. Het is immers noodzakelijk erachter te komen wat de oorzaak van uw klachten is, of waarom uw klachten aanhouden. Op basis van de anamnese en het onderzoek kunnen we meestal vaststellen wat er aan de hand is. Ook als u al eerder bij ons geweest bent, zijn wij verplicht om te starten met de anamnese en het onderzoek, er kunnen immers veranderingen zijn ten opzichte van de vorige keer.

Vervolgens stellen we in overleg met u een behandelplan op. Nadat we een behandelplan hebben opgesteld, kan het zijn dat u oefeningen of advies mee naar huis krijgt. Het is belangrijk dat u ook thuis actief met uw klachten aan de slag gaat. Immers, samen werken wij aan uw herstel. Om te zorgen dat we voldoende tijd hebben om al het bovenstaande te doen en uw vraag of klachten goed op te schrijven in uw dossier, kan het zijn dat wij meer tijd inplannen (45min in plaats van 30min). U kunt hier zelf om vragen of wij vermelden dit aan u.

Vergoeding

Wij hebben met bijna alle zorgverzekeraars een contract ( alleen Caresq niet in 2019 ). Indien u aanvullend verzekerd bent, wordt de fysiotherapie (deels) vergoedt. Wij kunnen u hierover uiteraard goed informeren. Indien u niet (voldoende) verzekerd bent voor fysiotherapie, hanteren wij particuliere tarieven. De tarievenlijst is op de praktijk in te zien. De meest voorkomende tarieven staan hieronder.

Tarieven 2019

1e Afspraak( ivm onderzoek, verslaglegging,brief arts)          45 euro
Reguliere zitting fysiotherapie                                                     35 euro

 

8.  Indien u verhinderd bent, dient u tenminste 24 uur van tevoren af te bellen. De behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht. Als u dezelfde dag dat u de afspraak heeft afbelt, zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.
9
.  In de  praktijk geldt een algeheel rookverbod.
10
. Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. De medewerkers van Fysiotherapie Kamphuis en Hof, gaan zorgvuldig om het deze gegevens en houden zich hierbij aan deze wettelijke regels.
11. Cliënten dienen aan te geven of zij verzekerd zijn, bij welke maatschappij, onder welk nummer en of zij een aanvullende verzekering hebben. De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij contracten mee hebben. Indien de cliënt een restitutiepolis heeft of achteraf blijkt dat hij niet voor deze zorg verzekerd is of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn verzekering wordt vergoed, krijgt de cliënt alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd, de kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij niet-betaling door de patiënt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, is de patiënt van rechtswege in verzuim en kan Fysiotherapie Kamphuis en Hof incassomaatregelen treffen jegens de patiënt dan wel derden hiermee belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, komen voor rekening van de patiënt.
12. Met uw persoonlijke en medische gegevens gaan wij zorgvuldig om volgens de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
13
.  Klachtenregeling: Fysiotherapie Kamphuis en Hof is aangesloten bij het KNGF en de fysiotherapeuten zijn als Registerfysiotherapeut geregistreerd. Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden. Een brochure hierover vindt u in de wachtruimte van onze praktijk.

Hoe beschermen wij uw gegevens, dat kunt u lezen door op onderstaande link te drukken .

Hoe beschermen wij uw gegevens