Tarieven

Tarieven fysiotherapie 2023

Fysiotherapie Kamphuis en Hof  heeft overeenkomsten met alle Nederlandse zorgverzekeraars behalve ENO en Zorg en Zekerheid.

Indien u niet of onvoldoende (aanvullend) verzekerd bent voor fysiotherapie hanteert Fysiotherapie Kamphuis en Hof de onderstaande tarieven. Het is mogelijk dat de tarieven van uw zorgverzekeraar afwijken van onderstaande tarieven.
Indien u twijfelt of meer wilt weten over uw aanvullende verzekering, dan kunt hier terecht.
Als u onze tarieven wilt weten, dan kunt u op onderstaande link klikken.

Tarievenlijst 2023.docx

Zorgverzekeringen 2023

Deze tarieven zijn geldig voor mensen die niet of onvoldoende aanvullend verzekerd zijn.
Indien de afspraak niet 24 uur van te voren is afgemeld, zal de afspraak in rekening worden gebracht.
Betalingsvoorwaarden volgens Incassobureau van DAS

Zitting fysiotherapie in Praktijk € 42,00
Zitting fysiotherapie online / telefonisch op afstand € 42,00
Zitting manuele therapie € 51,00
Zitting bekkentherapie € 42,00
Zitting maken echo incl verslag € 42,00
Zitting oedeemtherapie € 48,00
Zitting ouderen fysiotherapie € 42,00
Zitting oncologische fysiotherapie € 42,00
Zitting psychosomatische therapie € 42,00
Fysiofit 1 persoon € 37,50,
Fysiofit 2 personen € 66,00
1 rol Medische tape € 05,00
1 oefenband € 05,00
Verzekerd bij Eno en Zorg en Zekerheid gedeelte vergoed, rest eigen rekening.  max 80%
eno zorgverzekering
Telefonisch overleg tbv cliënt zorgverlener naar zorgverlener € 16,00
Screening € 16,50
Screening, intake en onderzoek € 51,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 51,00
Eenmalig fysio-/oefentherapeutisch onderzoek € 68,00
Toeslag voor zitting aan huis € 12,50
Inrichtingstoeslag € 11,00
Instructie/overleg ouders van de cliënt € 41,50
Niet nagekomen afspraak fysio € 42,00
Niet nagekomen afspraak verbijzondering € 42,75
Verslag letselschade eenvoudig € 55,50
Verslag letselschade complex € 75,00