Veelgestelde vragen

Vragen en antwoorden

Worden mijn behandelingen vergoed door mijn verzekering? 
Fysiotherapie behandelingen worden door de aanvullende zorgverzekeringen vergoed, niet door de basisverzekering. Het is dus afhankelijk van uw zorgverzekering of u voor vergoeding van de behandelingen in aanmerking komt.
Er zijn erg veel zorgverzekeraars die allemaal weer verschillende aanvullende zorgverzekeringen hebben. Per aanvullende verzekering verschillen de polisvoorwaarden en kan het bedrag of het aantal behandelingen dat vergoed wordt ook weer verschillen. Wij kunnen wel zien of u verzekerd bent en bij wie; wij kunnen echter niet de polisvoorwaarden inzien en daardoor ook niet controleren of u voor vergoeding in aanmerking komt.
U kunt zelf in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering nalezen of u voor fysiotherapie en of manuele therapie verzekerd bent en voor hoeveel. Ook kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar wat vaak gemakkelijker, sneller en duidelijker is.
Houdt er rekening mee dat u (of het ziekenhuis of een collega fysiotherapeut) misschien eerder in het lopende jaar al fysiotherapie behandelingen gedeclareerd heeft bij uw zorgverzekeraar. De vergoeding geldt namelijk bijna altijd per jaar en niet per ziektegeval! Ook dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar. Indien u geen aanvullende zorgverzekering heeft afgesloten komt u in principe dus niet voor vergoeding in aanmerking. Er is echter een uitzondering op deze regel: indien u voor een zogenaamde chronische indicatie behandeld wordt (dit zijn specifiek door de overheid aangewezen aandoeningen), wordt wel een gedeelte van uw behandelingen vergoed. Uitgebreide uitleg over chronische indicatie vindt u bij vraag 6.
Voor kinderen jonger dan 18 jaar zie vraag 3: Ik ben jonger dan 18 jaar. Worden mijn behandelingen fysiotherapie vergoed?

Ik ben jonger dan 18 jaar. Worden mijn behandelingen fysiotherapie vergoed?
Voor kinderen tot 18 jaar wordt fysiotherapie (gedeeltelijk) vergoed vanuit de basisverzekering. Per jaar worden maximaal 9 behandelingen voor dezelfde aandoening vergoed. Als de therapeut vervolgbehandelingen nodig vindt, heeft uw kind recht op nog 9 behandelingen.
Zijn hierna nog meer behandelingen nodig dan worden die vanuit de aanvullende verzekering (indien afgesloten) vergoed. Behandelingen in verband met een chronische indicatie (zie vraag 6) worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering bij kinderen onder de 18 jaar.

Goede zorg en behandeling. Heerlijk die persoonlijke benadering

Hoe gaat het met de rekeningen? 
Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, gaan de rekeningen rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Komen uw behandelingen in aanmerking voor vergoeding dan zal de zorgverzekeraar rechtstreeks aan ons betalen en ziet u dus geen rekeningen. Deze betalingen aan ons komen wel op de overzichten te staan die de zorgverzekeraar periodiek naar u toestuurt. U krijgt zelf de rekening thuisgestuurd indien u geen aanvullende verzekering heeft afgesloten. Ook wanneer u niet meer voor verdere vergoeding in aanmerking komt doordat de zorgverzekering al het maximale vergoed heeft, krijgt u zelf een rekening thuis gestuurd.

Met welke zorgverzekeraars hebben jullie een contract afgesloten? 
Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten!
Dit is voor u als klant/patiënt voordeliger. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering wordt vaak gesproken over vergoeding van behandelingen bij “gecontracteerde fysiotherapeuten” en “niet gecontracteerde” fysiotherapeuten. Gaat u naar een fysiotherapeut waarmee uw zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten, dan heeft dit als gevolg dat u minder behandelingen en/of een lagere vergoeding per fysiotherapie-behandeling krijgt. Bovendien zult u zelf een rekening krijgen als u naar een fysiotherapeut gaat die geen contract met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten. U zult die dan eerst moeten betalen waarna u die rekening kunt declareren bij uw zorgverzekeraar (die vervolgens soms dus ook nog niet eens alles zal vergoeden).
Komt u naar onze praktijk, dan zullen uw rekeningen rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd worden als u voor vergoeding in aanmerking komt. Fijn voor u dus dat wij met alle zorgverzekeraars een contract hebben afgesloten!

Wat is een chronische indicatie? 
De overheid heeft een lijst samengesteld met zogenaamde chronische indicaties. Het betreft een lijst met aandoeningen waarbij de vergoeding voor fysiotherapie grotendeels vanuit de basisverzekering geregeld wordt. Er is voor deze vergoeding vanuit de basisverzekering een verwijzing door een arts of specialist nodig. Op de verwijzing voor de fysiotherapeut vermeldt de arts of specialist uw aandoening. Alleen wanneer de aandoening die de arts/specialist op de verwijzing schrijft, voorkomt op de lijst die de overheid heeft samengesteld (de zogenaamde “lijst Borst”) is er sprake van een chronische indicatie.
Of er op uw verwijzing een chronische indicatie staat vermeld controleren wij uiteraard voor u. Wij zullen dit dan ook op de juiste manier bij uw zorgverzekeraar declareren. U hoeft dit niet zelf in de gaten te houden.

Ik heb een verwijzing met een chronische indicatie. Hoe zit het dan met vergoeding door mijn zorgverzekering?
De vergoeding van behandelingen in verband met een chronische indicatie (zie vraag 6 “Wat is een chronische indicatie”) wordt vanaf de 21e behandeling bij iedereen vanuit de basisverzekering vergoed.
De eerste 20 behandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Heeft u een aanvullende verzekering maar zit er voor minder dan 20 behandelingen fysiotherapie vergoeding in, dan zult u het deel dat niet meer voor vergoeding in aanmerking komt zelf moeten betalen. Bent u niet aanvullend verzekerd, dan zult u deze eerste 20 behandelingen zelf moeten betalen.
Voorbeeld: u heeft een aanvullende verzekering die 12 behandelingen fysiotherapie per jaar vergoedt. U heeft een verwijzing voor fysiotherapie met daarop een chronische indicatie vermeld. De eerste 20 behandelingen vallen hierdoor onder de aanvullende verzekering. U heeft echter een aanvullende verzekering die 12 behandelingen vergoedt. Uw zorgverzekeraar zal de eerste 12 behandelingen vergoeden (vanuit de aanvullende verzekering). Behandeling 13 tot en met 20 moet u zelf betalen. Vanaf behandeling 21 vergoedt uw zorgverzekeraar de behandelingen weer (vanuit de basisverzekering). Of er op uw verwijzing een chronische indicatie staat vermeld controleren wij uiteraard voor u. Wij zullen dit dan ook op de juiste manier bij uw zorgverzekeraar declareren. U hoeft dit niet zelf in de gaten te houden.

Ik heb een chronische indicatie. Nu krijg ik toch een rekening van mijn zorgverzekeraar voor fysiotherapie behandelingen. Hoe kan dit?
Er kunnen twee redenen zijn waarom u toch behandelingen (gedeeltelijk) zelf moet betalen:

  • Het heeft te maken met de eerste 20 behandelingen. Zie uitgebreide uitleg vraag 7: “Ik heb een verwijzing met een chronische indicatie. Hoe zit het dan met vergoeding door mijn zorgverzekering?”
  • Het heeft te maken met uw (verplichte) eigen risico. Zie uitgebreide uitleg bij vraag 9: “Ik heb een eigen risico van € 220,- (of meer). Heeft dit gevolgen voor de vergoeding van fysiotherapie?”.

Ik heb een chronische aandoening. Waarom wordt dit dan niet vergoed door mijn zorgverzekeraar? 
Er is vaak verwarring tussen een chronische klacht (of aandoening) en een chronische indicatie. Ook al heeft u al heel erg lang klachten, dan wil dit niet zeggen dat u ook een chronische indicatie heeft. En ook als uw aandoening chronisch is, is het niet altijd zo dat deze ook voorkomt op de lijst van de overheid met chronische indicaties.
Alleen wanneer uw aandoening voorkomt op de lijst die door de overheid is samengesteld, spreken we van een chronische indicatie. En alleen dan komen uw behandelingen in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Zie ook de vraag 6: “Wat is een chronische indicatie”

Ik heb een eigen risico van € 220,- (of meer). Heeft dit gevolgen voor de vergoeding van fysiotherapie? 
Voor verzekerden van 18 jaar en ouder geldt voor kosten vanuit de basisverzekering een verplicht eigen risico. In 2011 is dit verplichte eigen risico vastgesteld op € 170,-. In 2012 is dit verhoogd naar € 220,-. Daarnaast kunt u er zelf voor kiezen een hoger eigen risico af te spreken met uw zorgverzekeraar. Het eigen risico geldt voor alle kosten die uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering, behalve de kosten voor huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg en jeugdpakket tandheelkundige zorg voor jongeren tot 18 jaar. Doordat fysiotherapie alleen bij een chronische indicatie (zie voor uitleg vraag 6: “Wat is een chronische indicatie” vanaf de 21e behandeling vanuit de basisverzekering vergoed wordt, valt deze vergoeding daarmee ook in de regeling van het verplichte eigen risico. In alle andere gevallen heeft het eigen risico geen gevolgen voor uw vergoeding fysiotherapie omdat deze vergoeding vanuit de aanvullende verzekering geregeld wordt.

Heb ik een verwijzing van de huisarts of mijn specialist nodig? 
Tegenwoordig heeft u geen verwijzing of verwijsbriefje meer nodig voor fysiotherapie. U mag dus ook zelf beslissen of u een afspraak wilt maken bij de fysiotherapeut. Heeft uw echter klachten die voorkomen op de zogenaamde “Lijst Borst” dan is het anders. De kosten voor fysiotherapie vallen dan namelijk vanaf de 21e behandeling onder de basisverzekering waardoor er een verwijzing van een arts of specialist verplicht is. Alleen de verwijzend arts / specialist bepaald namelijk of u een chronische indicatie heeft en zal dit op de verwijzing schrijven. Mocht een verwijzing in uw geval nodig zijn, dan zal de fysiotherapeut dit met u bespreken.

Meteen geholpen, geen wachttijden, duidelijke taal

Wat is het voordeel dat ik geen verwijzing van mijn arts / specialist nodig heb?
Zonder verwijzing naar de fysiotherapeut heeft voordelen. U komt namelijk ‘direct’ bij de specialist in beweging terecht. Zodat u ook ‘direct’ kunt beginnen met werken aan uw herstel. De huisarts blijft natuurlijk de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg.
De fysiotherapeut zal uw huisarts informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Dit wordt tijdens de eerste afspraak besproken.
Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een screening uit. Er wordt dan eerst vastgesteld of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Mocht onverhoopt blijken dat fysiotherapie voor uw specifieke klacht niet zinvol is, kan de therapeut u adviseren wat u eventueel als volgende stap kunt overwegen. Dat kan dan bijvoorbeeld een aanvraag voor röntgenfoto’s of onderzoek door een specialist in het ziekenhuis zijn. Hiervoor kan de therapeut dan contact opnemen met uw arts om de onderzoeksgegevens te bespreken en uw arts een vervolgbeleid voor te stellen. Wanneer u wel behandeld kunt worden door de fysiotherapeut, kan de therapeut in overleg met u direct aan de slag. En dat is wel zo prettig. Immers, hoe sneller u behandeld kunt worden, hoe sneller u herstelt. Doordat we verschillende, gespecialiseerde therapeuten in dienst hebben kan de therapeut soms voorstellen om de vervolgafspraken bij een collega te maken.

Wat moet ik meenemen? 
U wordt verzocht uw verzekeringspasje, een geldig legitimatiebewijs en een grote handdoek / badhanddoek mee te nemen.

Wat kan ik van de eerste afspraak verwachten? 
Heeft u zelf een afspraak met de fysiotherapeut gemaakt (dus zonder verwijzing van een arts) dan zal de therapeut eerst een zogenaamde Screening uitvoeren. Dit duurt ongeveer 10 minuten en de therapeut zal mede met behulp van vragen en eventueel een paar testen bepalen of therapie zinvol is. Soms worden adviezen gegeven. In een aantal gevallen is therapie niet nodig en zinvol en zullen er geen verdere afspraken gemaakt worden. Soms geeft de therapeut het advies om toch contact op te nemen met de huisarts als verder specialistisch onderzoek noodzakelijk is. In de meeste gevallen wordt evenwel aansluitend een Intake gedaan. Ook wanneer u met een verwijzing naar de fysiotherapeut komt, zal deze Intake plaatsvinden. De therapeut zal samen met u aanvullende gegevens doornemen en lichamelijke testen doen. Dit wordt allemaal door de therapeut meteen in een digitaal medisch dossier vastgelegd. Hierna zal de therapeut de diagnose met u bespreken en een behandelplan voorstellen. Omdat wij zorgvuldig onderzoek en diagnosebepaling erg belangrijk vinden, is de eerste afspraak meestal helemaal hiermee gevuld.

Hoe lang duurt een afspraak?
De eerste afspraak zal ongeveer 45 minuten in beslag nemen. De vervolgafspraken duren over het algemeen 30 minuten, maar kunnen afhankelijk van uw behandeling ook korter of langer duren.

Moet ik gemakkelijke kleren aan? 
De eerste afspraak zult u door de therapeut onderzocht worden. Afhankelijk van de locatie van uw klacht, kan het zijn dat de therapeut u vraagt zich gedeeltelijk hiervoor te ontkleden. Hier kunt u mogelijk rekening mee houden.
Bij de vervolgafspraken kan het, afhankelijk van uw behandeling, fijn zijn als u kleding draagt waarin u zich gemakkelijk kunt bewegen. U kunt dit het beste tijdens uw eerste afspraak met uw therapeut bespreken of dit voor u van toepassing is.

Waar kan ik jullie vinden?
Zuiderweg 115e in de Zuidoostbeemster

Waarom moet ik mezelf legitimeren?
De identificatieplicht in de zorg is ingevoerd om misbruik met zorgpassen (zorgpasfraude) tegen te gaan, zodat niemand misbruik kan maken van uw zorgverzekering. Een onverzekerde die gebruik maakt van een gestolen, gehuurde of geleende zorgpas maakt misbruik van een zorgverzekering. Ook werkt deze vorm van fraude de kans op medische fouten in de hand. De patiënt wordt namelijk aangezien voor iemand anders, met een ander medisch dossier. Sinds 1 juni 2009 zijn erkende zorgverleners bovendien verplicht het burgerservicenummer (BSN) te gebruiken. Dat betekent dat zorgverleners zoals uw huisarts, fysiotherapeut, tandarts, apotheek, ziekenhuis of zorgverzekeraar uw BSN vastleggen in hun administratie en gebruiken bij het uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners. Zonder BSN nummer, kunnen wij uw behandeling dus niet bij uw zorgverzekeraar declareren. Zorgverleners (in dit geval wij dus) moeten controleren of u degene bent die hoort bij het BSN voordat we uw BSN mogen gebruiken in onze administratie. Daarom vragen wij u om een geldig identiteitsbewijs.